FAQ’s / Veel gestelde vragen

U hebt van ons een sommatiebrief ontvangen en wilt alsnog betalen?
Maak zo snel mogelijk het totaal verschuldigde bedrag zoals vermeld op de brief aan ons over en vermeldt daarbij ons dossiernummer en zaaknaam.
Hebt u een sommatiebrief ontvangen, maar kunt nu niet of niet ineens betalen? Vraag per mail om een kort betalingsuitstel of een betalingsregeling. Vul het overzicht inkomsten / uitgaven in en stuur dit op met de betreffende bijlagen. U ontvangt, indien u een redelijk en vastomlijnd betalingsvoorstel heeft gedaan, op korte termijn bericht.

Let op : een schuldeiser is niet verplicht om een betalingsregeling te accepteren. Uiteraard zullen wij ons best doen om dit mogelijk te maken, zodat partijen alsnog tot een oplossing kunnen komen.


Heeft u vragen over uw dossier?
Indien u specifieke vragen heeft over uw dossier, kunt u altijd mailen naar info@soerincasso.nl of bellen met ons kantoor 0544-465577. Uiteraard kunt u ook schrijven naar Soer Incasso- en Juridisch Adviesburo, Buitenschans 43A 7141 EK, Groenlo. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om tijdens de openingstijden op ons kantoor bij ons langs te komen. Wij adviseren u dan wel daarvoor eerst telefonisch of per mail een afspraak te maken.

Er is bij u een gerechtsdeurwaarder langs geweest en deze heeft stukken overhandigd/ betekend.
Indien u niet thuis bent laat hij deze in een speciale gesloten envelop achter of overhandigd deze aan een huisgenoot. Heeft hij een dagvaarding betekend of bent u opgeroepen om bij een Rechtbank te verschijnen?
Dan zijn er zijn 2 mogelijkheden:

  • U bent het eens met de inhoud van de dagvaarding. Neem dan zo mogelijk direct contact op met de deurwaarder en/of advocaat die de zaak behandelt en betaal ruim voor de zitting. U bent dan de hoofdsom incl. rente en kosten verschuldigd. Daarnaast de kosten van de dagvaarding en het gemachtigde-salaris. Aan de dagvaarding zit meestal een specificatie gehecht. Betaalt u niet tijdig voor de zitting en voert u geen verweer, dan komen daar ook nog eens de Griffierechten bij van de Rechtbank. Meer informatie vindt u hier .
  • U bent het niet eens met de inhoud van de dagvaarding. U kunt dan tegen hetgeen de schuldeiser vordert verweer voeren. Indien de zaak wordt behandeld door de Kantonrechter kunt u zelf mondeling of schriftelijk verweer voeren. Stuur uw verweer tijdig in naar het in de dagvaarding genoemde adres van de Griffier van de Rechtbank. Er zijn ook procedures waar u niet zelf, maar alleen een advocaat voor u verweer kan voeren. In dat geval adviseren wij u zich tijdig voor de eerste zittingsdag te wenden tot een advocaat.

Andere stukken ontvangen?
Hebt u andere stukken ontvangen? Zoek contact met het deurwaarderskantoor indien u vragen hebt over de inhoud van de stukken of iets niet helemaal begrijpt. Probeer
indien daarom gevraagd wordt, zo spoedig mogelijk de benodigde inlichtingen te verschaffen. Indien u deze niet verstrekt kan dit gevolgen hebben bijvoorbeeld bij de berekening van de beslagvrije voet (BVV) na het leggen van een loonbeslag of beslag op de uitkering.

Ik heb een huurachterstand en de rechter heeft mij veroordeeld tot betaling en tot ontruiming. De huurovereenkomst is ook ontbonden.
Indien de verhuurder/eisende partij een huurvordering aan de Rechter voorlegt, heeft hij twee mogelijkheden. Hij kan alleen maar betaling van de huurachterstand vorderen omdat bijvoorbeeld de huur al beëindigd is of hij kan in bepaalde gevallen naast betaling van de huurachterstand ook de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van het gehuurde vorderen.

Indien de Rechter naast betaling van de achterstand ook de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van het gehuurde heeft toegewezen, moet u in principe het gehuurde voor een bepaalde datum ontruimen. De deurwaarder komt het vonnis waarin dat staat aan u betekenen/overhandigen. Indien u niet zelf tot ontruiming overgaat, loopt u gevaar dat die deurwaarder uw woning gerechtelijk gaat ontruimen met alle extra kosten daaraan verbonden. In sommige zaken is het mogelijk dat een verhuurder, ondanks het feit dat hij een ontruimingsvonnis tegen u heeft, toch nog een betalingsregeling accepteert en er nadere afspraken dienen te worden gemaakt. Hiervoor dient u met ons contact op te nemen.