24/7 inzage via online dossier

Digitalisering is een must. Wij bieden u de mogelijkheid om online de stand van zaken in te zien in de door u uit handen gegeven zaken. U ontvangt hiervoor op aanvraag een inlogcode en een wachtwoord.

Zo blijft u 24/7 op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in uw dossier. In verband met de Wet op de Privacy kunt u niet alles inzien. De belangrijkste zaken worden u getoond. Heeft u hierover vragen, neem dan contact met ons op.