Incassokosten berekenen met de incassocalculator

De incassocalculator gaat uit van de gemaximeerde incassokosten zoals deze gelden vanaf 1 juli 2012. Wanneer de openstaande vordering vóór 1 juli 2012 opeisbaar is geworden, gelden andere richtlijnen. Let op: dit zijn dus richtlijnen, geen wettelijk vastgelegde regels!

Incassokostenberekening
Volgens de Wet Incassokosten (WIK) zijn incassokosten voor particulieren altijd een bepaald percentage van het factuurbedrag. Dit percentage daalt naarmate het factuurbedrag stijgt. Voor bedrijven B2B kunnen andere regels gelden. Het minimum bedrag aan incassokosten is € 40 en het maximum is € 6775.

Zo berekent u de incassokosten
De berekening van de hoogte van de incassokosten ziet u hieronder:

Factuurbedrag

Percentage incassokosten

Over de eerste €2500

15 % minimum van € 40,00

Over de volgende €2500

10 %

Over de volgende €5000

5 %

Over de volgende €100.000

1 %

Over de rest van het bedrag 0,5% met een maximum van €6.775,-

Let op
: De incassokosten welke u berekent niet mag afronden. De WIK is daar strikt in. Gebruik hele centen in uw berekening. Hieronder kunt u de rekentool gebruiken.

Bent u niet BTW-plichtig dan mag u de 21% BTW ook doorbelasten aan uw debiteur/klant.