0544-465577           info@soerincasso.nl

Tarieven

Wat kost het om een vordering te laten incasseren?
Wij werken zoals gebruikelijk in de incasso-branche op basis van no cure - no pay omdat wij trachten alle kosten op de klant/debiteur te verhalen. Deze worden dus doorbelast aan uw klant/debiteur.

Hoe werkt no cure – no pay?

Een incasso-opdracht in het buitengerechtelijke traject hoeft u in principe niets te kosten. Als wij niets incasseren, dan betaalt u ook niets, behalve de basis vergoeding van € 40 Incasseren wij alles, dan betaalt u ook niets, omdat uw klant/debiteur deze kosten draagt.

Algemene Voorwaarden van toepassing?

Vaak bepalen de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden ook wel “de kleine lettertjes” genoemd, welke rechten en plichten u en uw klant/debiteur wederzijds hebben. Het is daarom van essentieel belang dat deze conform de laatste wet- en regelgeving zijn opgesteld en dat deze voor “gezien” zijn getekend en/of akkoord zijn verklaard door uw klant/debiteur. U kunt deze ook bij uw opdrachtbevestiging bijsluiten. Doet u vaker zaken met elkaar dan worden deze bestempeld als bestendig gebruikelijk beding.  
In deze algemene voorwaarden legt u zaken zoals: aansprakelijkheid, eigendomsvoorbehoud, betalingstermijn, kosten en garantie vast. Ook is het van belang met wie u zaken doet B2B of B2C. Uiteraard kunt u uw Algemene Voorwaarden zelf opstellen, maar wij staan voor u klaar om daarbij te helpen of helemaal voor u te verzorgen. Indien u al Algemene Voorwaarden hanteert, dan is het verstandig regelmatig te checken of deze nog up-to-date zijn. Ook hiermee willen wij u graag behulpzaam zijn.

Geen algemene voorwaarden van toepassing?

Schrijf een 14-dagen of WIK-brief of laat deze door ons schrijven en versturen.

Wat is een WIK of 14-dagenbrief?

Om aanspraak te kunnen maken op vergoeding van de incassokosten dient u vooraf een liefst aangetekende aanmaning aan uw debiteur/klant te sturen. Uw klant/debiteur krijgt dan nog minstens 15 dagen na ontvangst van de brief de tijd om zonder doorbelasting van incassokosten alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen.