Tarieven

Wat kost het om een vordering te laten incasseren?
Wij werken zoals gebruikelijk in de incasso-branche op basis van no cure - no pay omdat wij trachten alle kosten op de klant/debiteur te verhalen. Deze worden dus doorbelast aan uw klant/debiteur. Wij berekenen 15 % incassokosten over het geincasseerde bedrag.

Hoe werkt no cure – no pay?

Een incasso-opdracht in het buitengerechtelijke traject hoeft u in principe niets te kosten. Als wij niets incasseren, dan betaalt u ook niets, behalve de basis vergoeding van € 40 Incasseren wij alles, dan betaalt u ook (bijna) niets, omdat uw klant/debiteur helemaal of grotendeels deze incassokosten dient te dragen.

Algemene Voorwaarden van toepassing?

Vaak bepalen de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden ook wel “de kleine lettertjes” genoemd, welke rechten en plichten u en uw klant/debiteur wederzijds hebben. Het is daarom van essentieel belang dat deze conform de laatste wet- en regelgeving zijn opgesteld en dat deze voor “gezien” zijn getekend en/of akkoord zijn verklaard door uw klant/debiteur. U kunt deze ook bij uw opdrachtbevestiging bijsluiten. Doet u vaker zaken met elkaar dan worden deze bestempeld als bestendig gebruikelijk beding.
In deze algemene voorwaarden legt u zaken zoals: aansprakelijkheid, eigendomsvoorbehoud, betalingstermijn, betaling van kosten en garantie vast. Ook is het van belang met wie u zaken doet B2B of B2C. Uiteraard kunt u uw Algemene Voorwaarden zelf opstellen, maar wij staan voor u klaar om daarbij te helpen of helemaal voor u te verzorgen. Indien u al Algemene Voorwaarden hanteert, dan is het verstandig regelmatig te checken of deze nog up-to-date zijn. Ook hiermee willen wij u graag behulpzaam zijn.

Geen algemene voorwaarden van toepassing?

Schrijf een 14-dagen of WIK-brief of laat deze door ons schrijven en versturen indien uw debiteur een consument is. Is er sprake van B2B dan kunnen wij meteen voor u aan de slag. De Wet zegt dan dat je als schuldeiser de incassokosten en de handelsrente na de vervaldatum van de factuur en ingebrekestelling mag doorbelasten.

Wat is een WIK of 14-dagenbrief?

Om aanspraak te kunnen maken op vergoeding van de incassokosten dient u vooraf een liefst aangetekende aanmaning aan uw debiteur/klant te sturen. Uw klant/debiteur krijgt dan nog minstens 15 dagen na ontvangst van de brief de tijd om zonder doorbelasting van incassokosten alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen.