WIK BRIEF

Wat is een WIK of 14-dagenbrief?
Om aanspraak te kunnen maken op vergoeding van de incassokosten indien uw debiteur/klant een consument is, dient u vooraf een liefst aangetekende aanmaning aan uw debiteur/klant te sturen. Uw klant/debiteur krijgt dan nog minstens 14 dagen de tijd om zonder doorbelasting van incassokosten alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen.
Voor voorbeelden van deze WIK of 14 dagenbrief klikt u op onderaanstaande buttons.

Gebruik voor de berekening van de hoogte van de incassokosten de incassokosten calculator.
Bent u BTW-plichtig stuur dan de eerste WIK brief zonder aanspraak op BTW (deze kunt u immers verrekenen). Kunt u de BTW niet verrekenen zorgsector/particulier? Gebruik dan de tweede versie.

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.