Buitendienst medewerker/ gerechtdeurwaarder

Soms lukt het niet altijd om in contact te treden of te blijven met uw debiteur. In dat geval is het mogelijk om een buitendienst medewerker in te schakelen en deze op pad te sturen teneinde in contact te komen met uw debiteur. Deze buitendienst medewerker maakt dan meteen een rapport op betreffende hetgeen is besproken en stelt een kort verhaalsrapportje samen waarin vermeld de mogelijke verhaalsmogelijkheden.

Ook kan een gerechtsdeurwaarder op pad gestuurd worden die een zogenaamd stuitings- & sommatie-exploit betekent aan uw debiteur/klant. Hij zorgt er dan met name voor dat een mogelijke verjaring van uw vorderingsrecht wordt tegengegaan. Ook hier kan verzocht worden om een kort verhaalsrapport op te stellen.

Neem voor meer informatie op met onze medewerkers.