De INCASSODIENSTEN van soer incasso- en juridisch adviesburo

INCASSO binnenLAND

Wij verzorgen de incasso van al uw vorderingen.
Met een goed debiteurenbeheer is het in veel gevallen mogelijk om uw vordering niet in het incassotraject terecht te laten komen. Soms lukt dat niet en is het inschakelen van een incassopartner nodig. U bent bij ons aan het juiste adres. Wij hebben jarenlange ervaring, hanteren persoonlijke benadering en hebben de wil om te scoren.

incasso Buitenland

Natuurlijk is het mogelijk om incasso-opdrachten te verstrekken op personen en bedrijven die buiten Nederland wonen of gevestigd zijn. Wij incasseren in heel Europa en zijn gespecialiseerd in incasso's in Duitsland en België. Wij hebben incasso-partners in heel de wereld dus ook buiten Europa.Pre-Incasso

Ook kunnen wij op ons briefpapier een aanmaning of herinnering namens u versturen. Deze vorm van pré-incasso is eigenlijk maatwerk en daarvoor gelden speciale tarieven. Neem daarover contact op met ons kantoor.
WIK BRIEF

Om aanspraak te kunnen maken op vergoeding van de incassokosten indien uw klant een consument is, dient u vooraf een liefst aangetekende aanmaning aan uw debiteur/klant te sturen.

HUISBEZOEK

Soms lukt het niet altijd om in contact te treden of te blijven met uw debiteur. In dat geval is het mogelijk om een Gerechtsdeurwaarder of een buitendienst medewerker in te schakelen en deze op pad te sturen teneinde in contact te komen met uw debiteur.

INCasso CALCULATOR

De incasso calculator gaat uit van de gemaximeerde incassokosten zoals deze gelden vanaf 1 juli 2012. Wanneer de openstaande vordering vóór 1 juli 2012 opeisbaar is geworden, gelden andere richtlijnen. Let op: dit zijn dus richtlijnen, geen wettelijk vastgelegde regels!